مکان های قابل بازدید

صفحه اصلی / راهنمای خریداران / قبرس شمالی / مکان های قابل بازدید
Cyprus

این قبرس است، زیبا ترین جزیره مدیترانه

اولین تمدن های دوره ی نو سنگی، سلسله های باستانی منعکس کننده شکوه دوران روم، جنگ های صلیبی، قلعه ی عثمانی ها در مدیترانه ی شرقی و ... و البته طبیعت با شکوه، سواحل شنی طلایی و دیگر حوادث تاریخی. این قبرس است، زیباترین جزیره ی مدیترانه.